Cisco CCNA Academy

  • Course level: Intermediate
  • Categories Cisco
  • Total Enrolled 2
  • Last Update March 2, 2021

Description

Cisco Networking Academy waa waxbarasho loogu tala galay in wax ka bedesho nolosha ardayda, barayaasha iyo jaaliyadaha iyadoo loo marayo awoodda tikniyoolajiyadda, waxbarashada iyo fursadaha shaqo.

Waxan hadda ku siineynaa caawimaad si aad wax u barato oo aad u gaadho meel fog Inshaa aLaah.

Waa afar Simistar oo ah waxbarasho dhamaystiran.

CCNA 1 Introduction to Networks

You can configure a network yourself, such as a Local Area Network. After completing this course, you will have a working knowledge of routing, switching, network applications and protocols. This is the first course in a 4-course series designed to prepare you for entry-level networking jobs.

CCNA 2 Routing and Switching

This is the second course in a 4-course series designed to prepare you for networking technician jobs & prepare you for the Cisco CCNA Certification.

CCNA 3 Scaling Networks

This advance networking knowledge with the help and troubleshoot a routing and switching technologies.
This is the third course in a 4-course series designed to prepare you for networking analyst and engineering job

CCNA 4 Connecting Networks

You ready to gain CCNA Routing & Switching Certification when you complete this course and you become fully network Engineer. This is the fourth course in a 4-course series designed to prepare you for the Cisco CCNA R&S Certification and networking administrator and engineering jobs

Topics for this course

2 Lessons

CCNA 1 Introduction to Networks?

You can configure a network yourself, such as a Local Area Network. After completing this course, you will have a working knowledge of routing, switching, network applications and protocols. This is the first course in a 4-course series designed to prepare you for entry-level networking jobs.
Test00:00:00

CCNA 2 Routing and Switching?

This is the second course in a 4-course series designed to prepare you for networking technician jobs & prepare you for the Cisco CCNA Certification.

CCNA 3 Scaling Networks?

This advance networking knowledge with the help and troubleshoot a routing and switching technologies. This is the third course in a 4-course series designed to prepare you for networking analyst and engineering job.

CCNA 4 Connecting Networks?

You ready to gain CCNA Routing & Switching Certification when you complete this course and you become fully network Engineer. This is the fourth course in a 4-course series designed to prepare you for the Cisco CCNA R&S Certification and networking administrator and engineering jobs.
CCNA-Training
$50.00
Shopping Cart