Pricing & FAQ

Page kan waxaan uga jawaabeeynaa Su’aalaha soo laalaabta

Become a Member = Noqo Macmiil

Membership

Page kan waxaan uga jawaabeeynaa Su’aalaha soo laalaabta

Monthly

$14.99

/Month
Annual

$100

/Year
Have Any Questions?

FAQ's

Page kan waxaan uga jawaabeeynaa Su’aalaha soo laalaabta.

Wabarashadan waxa loogu tala galay dhamaan Arayda dhamaysay Dugsiga sare , kuwa Jamacada ku jira iyo kii dhameey Jamacada ee raba Takhasuska Tiknolojiyada iyo Khibrad shaqo.

Daawo Video Gaan Sharaxaya sida la iskaga diwaan galiyo somts koorsooyinka ku jira.

Is duwen geli kana  Gado ama iibso Korsooyinka

Daawo Video Gaan Sharaxaya sida loo galo account ga aad ku leedahay Somts

Yes, our course only Somali Language

Yes you can choose your plan = Daawo fiidyooga house

Ku baro goob kasta iyo goor kasta

Shopping Cart