Somali Technology Solution Virtual Classroom

Somts Virtual Classroom waa qaab online classroom ah oo lagu baranayo koorsooyin ku salaysan Manhajyada shirkadaha CompTIA, Microsoft, Cisco,  iyo kuwa kaloo badan.

Live Coures

Somts Virtual Classroom waa qaab online classroom ah oo lagu baranayo koorsooyin ku salaysan Manhajyada shirkadaha CompTIA, Microsoft, Cisco, iyo kuwa kaloo badan, kusoo biir, booskaga xajiso yaan lagaa buuxin, ITga baro adoo gurigaaga joogaa

virtual learning, online, learn

Livestreaming Courses

Somts deliver our Virtual classrooms using Zoom

Somts Virtual Classroom wuxuu kubaxayaa adeega Zoom, Ardaygu wuxuu Classroom ka ga soo biiri karaa qalab walboo khad internet ah leh (any device with internet connection), sida Smartphones, Tablets, PCs, Laptops iyo Desktop Computer.