Somali Technology Solution Virtual Classroom

Somts Virtual Classroom waa qaab online classroom ah oo lagu baranayo koorsooyin ku salaysan Manhajyada shirkadaha CompTIA, Microsoft, Cisco,  iyo kuwa kaloo badan.

Live Coures

Somts Virtual Classroom waa qaab online classroom ah oo lagu baranayo koorsooyin ku salaysan Manhajyada shirkadaha CompTIA, Microsoft, Cisco, iyo kuwa kaloo badan, kusoo biir, booskaga xajiso yaan lagaa buuxin, ITga baro adoo gurigaaga joogaa

virtual learning, online, learn

Livestreaming CoursesSomts deliver our Virtual classrooms using Zoom

Somts Virtual Classroom wuxuu kubaxayaa adeega Zoom, Ardaygu wuxuu Classroom ka ga soo biiri karaa qalab walboo khad internet ah leh (any device with internet connection), sida Smartphones, Tablets, PCs, Laptops iyo Desktop Computer.

Meeting ID 72646690777
Topic Meet with Elmi
Meeting Status Waiting – Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Sunday, May 9, 2021 06:45 PM
Timezone UTC
Duration 40
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser JoinShopping Cart